Leerlingen onder invloed in de klas?
Wel of geen alcohol op schoolfeesten?
Dealen op het schoolplein?
Leerlingen die Achterlopen met schoolwerk door gamen of sociale media?

Als school komt u voor verschillende vragen te staan op het gebied van alcohol, tabak, drugs, gamen en gebruik van sociale media. Helder op School biedt het antwoord met een integraal preventieprogramma voor het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Helder op School ondersteunt u bij het ontwikkelen en uitvoeren van een samenhangend beleid op het gebied van alcohol, roken, drugs, gamen en sociale media.

Als scholen aan de slag willen met drugspreventie, hebben zij vaak al duidelijke ideeën over de invulling hiervan. Veel docenten die we hierover spreek geven de voorkeur aan voorlichting die heftige emoties oproept bij de leerlingen. “Anders komt het niet binnen.” Hierbij wordt gedacht aan een ex-verslaafde, politieagent of nabestaande van een jongere die door een drugsincident om het leven is gekomen. Want: “als jongeren de heftige gevolgen inzien van drugsgebruik dan zullen ze wel twee keer nadenken voordat zij die joint of dat pilletje aanpakken.” Dit lijkt op het eerste gezicht een logische gedachte. Helaas pakt dit in de praktijk vaak anders uit.

De gedachte dat afschrikken helpt is op zichzelf begrijpelijk. Verschillende wetenschappelijke theorieën beschrijven dat mensen geneigd zijn om zich te wapenen tegen gevaren. Dit impliceert dat als jongeren zich bewust zijn van de gevaren van drugs, zij deze uit de weg zullen gaan. Helaas is de werkelijkheid complexer en is bang maken meestal niet effectief.

Lesaanbod voor leerlingen

In Zeeland start 1NUL1 in groep 8. Daar krijgen de leerlingen een les over weerbaarheid in de online leefwereld. Dit krijgen ze in de Amerikaanse gele schoolbus en dit lesprogramma heet Blijf Cool!

Om vanuit groep 8 een doorlopende leerlijn te creëren is het wenselijk dat wij op het voortgezet onderwijs ook ons lesprogramma kunnen aanbieden. Wij werken hierbij op maat; dit houdt in dat wij vaak kijken naar de wensen en behoeften van de school/klas/docent/leerlingen.

1NUL1 werkt met het lesaanbod ‘HELDER OPSCHOOL’ dat ontwikkeld is door het Trimbos Instituut, dit materiaal is onderzocht en is evident based, er wordt rekening gehouden met de drie adolescentiefasen (12-13 jaar, 14-15 jaar, 16-18 jaar).

wat kun je van een 1nul1 preventiewerker verwachten?

Binnen iedere regio werkt een vaste preventiewerker van 1NUL1. Hij/zij zal uw contactpersoon zijn. De lijnen zijn kort omdat u zonder doorverwijzing bij ons terecht kan voor hulp.

wat kunnen wij bieden?

  • Individuele begeleiding van leerlingen met problemen op het gebied van verslaving,
  • Aanwezig bij Zorg Advies Teams
  • Tijdens ouderavonden kan 1NUL1 aanwezig zijn met een infostand, om de ouders op een informele manier advies te geven over middelengebruik en schermverslavingen.
  • Ook kunnen wij als gastspreker worden ingezet tijdens een ouderbijeenkomst.
  • Tijdens schoolfeesten kan 1NUL1 aanwezig zijn voor alcoholcontroles. Wij staan dan voor de deur en laten de leerlingen blazen voordat zij naar binnen gaan.
  • Ook kunnen wij tijdens zo’n avond op een originele en actieve wijze de leerlingen benaderen en in gesprek gaan om zo bewustwording te creëren.
  • 1NUL1 kan voor de docenten/conciërges een training signaleren en begeleiden aanbieden
  • 1NUL1 kan met de school meedenken over beleid en afspraken rondom middelengebruik en schermgebruik.
  • En natuurlijk kan 1NUL1 ook gastlessen verzorgen!

lesaanbod schermgebruik

Naast bovenstaand aanbod heeft 1NUL1 ook aandacht voor scherm- en gameverslaving. Hierbij hebben we aandacht voor thema’s zoals social media, de online leefwereld, sexting, schermgebruik, gamen, gokken, enzovoort.

Neem contact op voor de mogelijkheden binnen uw onderwijsinstantie.