Een brusje (broertje + zusje = brusje) is een kind dat een broertje of zusje  heeft dat veel aandacht en zorg van zijn/haar ouders nodig heeft. Zoveel aandacht, dat jij soms te weinig aandacht krijgt. Misschien voel je jezelf zielig en verwaarloosd of ben je boos, omdat je óók aandacht wil van je ouders. Dat is heel gewoon.

Casus:
Fien (15 jaar) heeft totaal geen zin meer in haar verjaardagsfeest als blijkt  dat haar autistische broer Mees mee moet. In het zwembad wekt Mees de hele tijd de irritatie van de badmeester. Als Fien ook nog op hem moet letten omdat haar moeder even weg moet, is ze het zat. Vanaf nu zal ze hem  negeren. Maar wat te doen als Mees wordt uitgelachen door alle kinderen in
het zwembad?

Tijdens de cursus kunnen brussen ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren hoe met de thuissituatie om te gaan.

Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals:
Gevoelens uiten, aandacht en plaats van de brus in het gezin. Bij het aanbieden van de verschillende thema’s worden er verschillende
werkvormen gebruikt (bijv. knutselen, rollenpellen, groepsspelletjes) en  kinderen krijgen ook thuisopdrachten.
Daarnaast is er altijd tijd voor iets dat de kinderen zelf willen inbrengen.

Voor de ouders zijn er een tot twee ouderbijeenkomsten waarin gesproken wordt over de positie en gevoelens van de brus en wat het kind van de ouders nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen.

Ik wil mij aanmelden voor deze training.