Om alcohol te schenken moeten, volgens de Alcoholwet, (sport)verenigingen beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken in de paracommerciële horeca dienen alle barvrijwilligers geïnstrueerd te zijn overeenkomstig de in de Alcoholwet vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’. Daarnaast behoren twee personen binnen een vereniging in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne, per avond behoort een leidinggevende aangewezen te worden, de leeftijdsgrenzen zijn zichtbaar opgehangen en iedereen die een IVA heeft gevolgd is geregistreerd.

Of elke barvrijwilliger/medewerker de IVA moet hebben gevolgd verschilt per gemeente. Vraag daarom altijd de regels na bij de gemeente. Het is wel aan te raden dat iedereen die achter een bar staat de IVA volgt. Of diegene alcohol schenkt of niet.

De Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) bij verenigingen duurt ongeveer 2 uur.

Deelnemers aan de IVA-training weten na afloop van de training:

  • de effecten en risico’s van alcohol;
  • kennis over de relevante wetten;
  • methodieken voor het stimuleren van een adequate houding bij het
    omgaan met riskant alcoholgebruik en bij onwelkom aankoopgedrag;
  • methodieken ter reductie van het schenken van alcohol aan jongeren;
  • opgedane kennis en methodieken toe te passen op diverse doelgroepen.

Na deelname aan de training ben je een gekwalificeerde barmedewerker en ontvang je het (wettelijk verplichte) certificaat met onbepaalde geldigheidsduur.
Er zit geen examen of toetsing aan vast.