CRAFT training voor naasten: omgaan met iemand die verslaafd is

Veel naasten van mensen met een verslavingsprobleem voelen zich machteloos. Men probeert vaak van alles; boos worden, smeken, overtuigen,… maar niks lijkt te werken. Gevoelens van verdriet en machteloosheid nemen de overhand. Er lijkt voor je gevoel niets te veranderen. Toch hebben naasten, zoals partners, ouders, kinderen, familie en vrienden meer invloed dan zij denken. De CRAFT-methode biedt inzicht over hoe je invloed kunt uitoefenen.

CRAFT staat voor “Community Reinforcement and Family Training”, een training waarin de omgeving en familie bekrachtigd wordt. Je leert om te gaan met stress en je komt anders in contact met de persoon waar jij je zorgen om maakt. Je leert consequenties te stellen aan ongewenst gedrag. Maar nog belangrijker, je leert juist hoe je positief en gewenst gedrag bekrachtigd. Ook is er aandacht voor onveilige situaties.

Wat je leert in een CRAFT training is:

  • grenzen stellen
  • beter voor jezelf zorgen
  • omgaan met je boosheid en andere gevoelens
  • hoe een verslaving werkt
  • stoppen met ruzie maken en je krijgt een alternatief dat beter werkt
  • iemand zoveel mogelijk motiveren om hulp te zoeken.

Voor wie is CRAFT bedoeld?
Iedereen die zich zorgen maakt over het alcohol- of drugsgebruik van partner, kind of familielid en effectief gedrag wil aanleren om:

  • met dit middelengebruik om te gaan
  • de ander te motiveren om in behandeling te gaan
  • de eigen kwaliteit van leven te verbeteren

Meer info via 0113 26 71 43 of info@1nul1.nl

Ik wil mij aanmelden voor deze training.