Het doel van Open en Alert is problematisch middelengebruik voorkomen. Open en Alert stimuleert medewerkers in organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die dit gebruiken. Hierdoor worden eventuele problemen eerder zichtbaar en bespreekbaar.

Open en Alert is een programma dat ondersteunt bij:

  1. Ontwikkelen van visie en beleid over alcohol en drugs Open en Alert biedt concrete handvatten voor het opstellen van alcohol- en drugsbeleid met bijbehorende protocollen. Afspraken met de verslavingszorg en afspraken rondom de training van medewerkers worden in het beleid opgenomen.
  2. Deskundigheidsbevordering van het personeel Medewerkers in zorg- en welzijnsinstelingen hebben een belangrijke rol bij vroegsignalering, begeleiding en doorverwijzing. Goede kennis over alcohol en drugs en motiverende gespreksvoering zijn hierbij belangrijk. De training van Open en Alert bestaat uit een basistraining van twee dagdelen en een vaardigheidstraining van drie dagdelen. Met de training kunnen de medewerkers hun basiskennis over alcohol en drugs vergroten. Daarnaast leren de cursisten hoe ze alcohol- en druggebruik bij hun cliënten kunnen signaleren en een gesprek hierover kunnen voeren met de cliënt. Uw regionale instelling voor verslavingszorg is getraind om de Open en Alert training te verzorgen.
  3. Structurele samenwerking met de verslavingszorg Open en Alert is opgezet als een samenwerkingsproject tussen de instelling voor verslavingszorg en de zorg- en welzijnsinstelling. De twee organisaties werken nauw samen voor een goede begeleiding

Good theory en best practice

Het RIVM heeft Open en Alert beoordeeld als een theoretisch goed onderbouwde interventie. Bovendien is Open en Alert ook een ‘best practice interventie’: bruikbaar, uitvoerbaar, werkbaar en relevant.

Meer info?

info@1nul1.nl of bel 0113 26 71 43