Emergis preventie biedt mentale ondersteuning, direct en dichtbij.

We weten dat wanneer iemand psychische problemen heeft en er op tijd bij is, die persoon veel zelf kan doen om weer grip op het leven te krijgen.

Iedereen kan bij Emergis preventie terecht voor voorlichting, cursussen en kortdurende behandelingen bij psychische, sociale en/of verslavingsproblemen. De ene keer in groepsverband, de andere keer individueel, dan weer online of in de thuisomgeving.

optimistisch

Emergis preventie is optimistisch en gelooft dat wie er op tijd bij is, veel zelf kan doen om weer grip op zijn/haar leven te krijgen. Zo wordt voorkomen dat problemen steeds erger worden. Emergis preventie helpt mensen om problemen zélf aan te pakken. Emergis preventie heeft aanbod voor volwassenen, jongeren, scholen, werknemers & werkgevers, verenigingen & clubs en gemeenten.

aanbod emergis preventie Kind & Jeugd

KOPP/KOV GROEPEN

De groepen KOPP/KOV zijn bedoeld voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het aanbod bestaat uit de kindergroep (8-12 jaar) en de jongerengroep (12-18 jaar). Deelnemers leren om te praten over de thuissituatie en vaardigheden om daarmee om te gaan. Ze krijgen informatie, opdrachten en doen spelletjes. De groep komt in totaal acht keer bij elkaar. Voorafgaand is een kennismakingsgesprek met de deelnemer en de ouder(s), er is een ouderavond en een eindgesprek met de ouders.

Gezinsinterventie KOPP/KOV

De gezinsinterventie is bedoeld voor gezinnen waarin de ouder(s) psychische en/of verslavingsproblemen heeft. Tenminste één van de kinderen is tussen de vier en twaalf jaar. Een preventiewerker praat het met het hele gezin. De krachten van het gezin worden in kaart gebracht, er wordt op zoek gegaan naar hoe gezinsleden met elkaar kunnen praten over de problemen die er zijn en kinderen worden meer weerbaar gemaakt. In totaal komt de preventiewerker vier tot zes keer thuis bij het gezin.

Kind- en echtscheiding groepen

Het aanbod Kind & Echtscheiding bestaat uit de stoere schildpadden (4-6 jaar), de dappere dino’s (6-8 jaar) en kind & echtscheiding (8-12 jaar). De programma’s helpen bij het voorkomen en verminderen van problemen bij deze groepen kinderen. Kinderen leren om te gaan met de situatie en gevoelens op verschillende manieren te uiten. Voorafgaand is een kennismakingsgesprek met de deelnemer en de ouder(s),
er is een ouderavond en een eindgesprek met de ouders.

Jongeren en echtscheiding (12-18 jaar)

De jongerengroep is een preventieve groepstraining, bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. Jongeren kunnen hun ervaringen, emoties
Deze folder beschrijft het volledige aanbod voor kinderen en jongeren vanuit Emergis preventie. en gedachten rondom de scheiding delen. Ook krijgen zij handvatten aangereikt om hier mee om te gaan. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep bestaat meestal uit zes tot tien deelnemers. Ouders worden geïnformeerd en betrokken in een kennismakingsgesprek, een ouderbijeenkomst en de eindevaluatie. In de jongerengroep is ouderbetrokkenheid wel afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en zijn of haar wensen hierin.

 

 

PLEZIER OP SCHOOL

Plezier op school is een tweedaagse training voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Het is een training in sociale vaardigheden; kinderen leren onder andere positief denken, contact leggen, voor jezelf opkomen en assertief zijn. Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, de tweedaagse training in de laatste week van de zomervakantie en een terugkombijeenkomst in het najaar.

MINDER BOOS

Minder boos is een training voor kinderen van 8-12 jaar die hun boosheid moeilijk de baas zijn. Hier leren de kinderen om te gaan met leeftijdsgenootjes, zich minder snel uitgedaagd te voelen en hoe ze handiger kunnen reageren als ze boos worden. De training bestaat uit een kennismakingsgesprek, zes tot acht bijeenkomsten en een ouderavond en/of afsluitend gesprek.

Op je hoede voor je woede

Deze groepstraining agressieregulatie is bedoeld voor jongens en meisjes op het voortgezet onderwijs. Het is bedoeld voor leerlingen die last hebben van impulsief gedrag, driftig zijn en/of veel ruzie maken. In de training wordt aandacht besteed aan het aanleren van nieuw gedrag en het toepassen van vaardigheden.

STARr-training

STARr (voorheen genaamd Head Up) is een preventieve groepstraining voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met somberheidsklachten (en/of angstklachten). Het doel van de training is om deze jongeren verschillende vaardigheden aan te leren om hun klachten te verminderen en verergering te voorkomen. De training bestaat uit zes tot acht bijeenkomsten die anderhalf uur duren.

Aanbod emergis preventie Volwassenen

Omgaan met verward gedrag

Deze informatieavond is bedoeld voor burgers die meer willen weten over mensen die verward gedrag vertonen. Er wordt informatie verstrekt over verward gedrag; wat kun je tegenkomen in je omgeving en hoe kun je daar op reageren? De cursus wordt gegeven in de avond, meestal in het lokale buurthuis. De bijeenkomst is eenmalig en duurt twee uur. Deelname is gratis.

Psychische problemen in de omgeving

Deze cursus is bedoeld voor naasten van mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt waarmee ze leren om te gaan met de psychische problemen in hun omgeving. Het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten neemt een belangrijke plaats in. Er zijn negen bijeenkomsten.

'Hoe verder?' groep

‘Hoe verder?’ is een ondersteuningsgroep voor nabestaanden van suïcide. Het helpt deelnemers in hun rouwproces, om te gaan met reacties uit de omgeving en om te gaan met gevoelens als verslagenheid, machteloosheid en twijfel. De uitwisseling met lotgenoten geeft steun en begrip. Er zijn zes tot acht bijeenkomsten.
Deze folder beschrijft het volledige aanbod voor volwassenen vanuit Emergis preventie.

Gezinsbegeleiding na suïcide

De gezinsbegeleiding biedt steun aan mensen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. Het doel is om te voorkomen dat er later problemen ontstaan met de rouwverwerking. Het is bedoeld voor familieleden en andere naasten van mensen die recentelijk zijn overleden door zelfdoding. De begeleiding bestaat uit vier gesprekken van circa anderhalf uur, en vinden plaats in de thuissituatie.

Genieten van uw baby

Genieten van uw baby kan aangeboden worden wanneer een van de ouders psychische klachten ervaart. Daarnaast is de baby niet ouder dan 12 maanden. Een preventiewerker komt aan huis en ondersteunt de deelnemer in het verbeteren van het contact en de communicatie met de baby. In totaal vinden er vier tot tien huisbezoeken plaats, afhankelijk van wat passend is.