Emergis preventie biedt mentale ondersteuning, direct en dichtbij.

We weten dat wanneer iemand psychische problemen heeft en er op tijd bij is, die persoon veel zelf kan doen om weer grip op het leven te krijgen.

Iedereen kan bij Emergis preventie terecht voor voorlichting, cursussen en kortdurende behandelingen bij psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen. De ene keer in groepsverband, de andere keer individueel, dan weer online of in de eigen omgeving.

optimistisch

Emergis preventie is optimistisch en gelooft dat wie er op tijd bij is, veel zelf kan doen om weer grip op zijn/haar leven te krijgen. Zo wordt voorkomen dat problemen steeds erger worden. Emergis preventie helpt mensen om problemen zélf aan te pakken. Emergis preventie heeft aanbod voor volwassenen, jongeren, scholen, werknemers & werkgevers, verenigingen & clubs en gemeenten.

aanbod preventie Kind & Jeugd

KOPP/KVO voor kinderen van ouders met psychische en/ of verslavings problemen

Sommige kinderen hebben een vader of moeder met psychische problemen of met een verslaving. Dat kan erg moeilijk zijn. Voor een jong kind, voor een ouder kind maar ook voor de ouder(s) zelf. Bijvoorbeeld wanneer er thuis veel spanningen zijn. Of als nooit over de problemen gepraat wordt. Of als er gevaarlijke situaties ontstaan.

Erover praten helpt!

Het is goed om over de problemen te praten. Dat kan voorkomen dat het kind later zelf problemen krijgt. Daarom heeft Emergis preventie allerlei activiteiten voor lotgenoten. Lotgenoten zijn mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of in dezelfde situatie zitten. Lotengenoten kunnen elkaar vertellen over hun eigen ervaringen en luisteren naar ervaringen van anderen. Lotgenoten kunnen elkaar tips en steun geven.

kindergroep (8-12 jaar) en jongerengroep (12-16 jaar)

We  praten met elkaar over thuis. Ze krijgen informatie en ze maken opdrachtjes. We  doen samen spelletjes en andere ontspannende dingen. De begeleider komt vooraf één keer thuis om kennis te maken. Voor de ouders zijn er twee ouderavonden en een eindgesprek.

Moeder/baby interventie; genieten van uw baby

Voor moeders met psychische problemen en hun baby (max. tien maanden oud).Een begeleider helpt u thuis bij het contact maken met uw kind.

Kind en echtscheiding; Lotgenotengroep voor kinderen van gescheiden ouders

Veel  kinderen van gescheiden ouders hebben moeite heeft met de nieuwe situatie.  In de lotgenotengroep ( 8 x ) Kind en echtscheiding komt uw kind met andere kinderen van gescheiden ouders en twee hulpverleners  bij elkaar. De kinderen krijgen in de groep de mogelijkheid om hun gevoelens over de scheiding en met de nieuwe gezinsomstandigheden op verschillende manieren te uiten.   Voorafgaand aan de groep vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de ouders.

Er is aanbod voor 3 leeftijdscategorieën:
Dappere Indianen  ( 5-8 jaar )
Kind en echtscheiding ( 9-12 jaar )
Jongeren en echtscheiding ( 13 -17 jaar)

Plezier op school; Tweedaagse training voor aanstaande brugklassers

De tweedaagse training Plezier op school is bedoeld voor kinderen uit groep acht die zich niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Word jij  geplaagd en gepest? Kun je maar moeilijk vriendjes krijgen? Heb je vaak ruzie zonder dat je het wil of sta je vaak alleen? Dan is Plezier op school iets voor jou.

Plezier op school is een training in sociale vaardigheden. Je leert positief denken en je leert op een ontspannen en speelse manier deze vaardigheden aan:

  • contact leggen met andere kinderen;
  • assertief zijn: opkomen voor jezelf;
  • omgaan met plagen en pesten;
  • aandacht hebben voor non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, de tweedaagse training in de laatste week van de zomervakantie, en een terugkombijeenkomst in het najaar.


Spreekuren op school

Soms zit je niet lekker in je vel, je bent somber of je zit met een situatie thuis en / of op school. Dan is het fijn om hierover te kunnen praten. Op alle Walcherse scholen  en op het Pontes in Goes is het mogelijk om naar het spreekuur van 1 nul 1 ,Emergis  preventie te komen. Je kunt je hiervoor aanmelden via je mentor.

Met vlag en Wimpel ( studie faalangst)

Deze examentraining zou je ook een gedachten training kunnen noemen. Het gaat bij de examentraining dus om gedachten en met name om gedachten die je functioneren ondermijnen, waardoor faalangst ontstaat

Het doel van de training is dan ook dat de deelnemers niet-helpende gedachten herkennen en leren om deze om te zetten in helpende gedachten, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en men zijn/haar talenten, vaardigheden volledig kan benutten.

In deze examentraining  (4 x )staan het G-schema en de gedachten centraal.


Groepstraining V.O. ‘Omgaan met jezelf en anderen’- voor wie sterker wil worden en zekerder!

Iedereen is wel eens bang. Dat is heel normaal. Maar als je heel vaak bang bent en daardoor bepaalde dingen niet meer durft te doen, is dat erg vervelend. Je vindt het misschien eng om te gaan sporten, met vrienden af te spreken, naar school te gaan, iets te zeggen in de klas of op schoolkamp te gaan. Als je dit toch doet, kost je dat heel erg veel moeite. Je hebt angst voor onbekende situaties of je bent bang dat je gepest wordt.

Om beter met deze enge of moeilijke situaties te leren omgaan, biedt Emergis preventie jongeren de groepstraining ‘Omgaan met jezelf en anderen’. We organiseren deze training, waarin je tips krijgt en trucjes leert om problemen die je  tegenkomt te kunnen oplossen. Je staat hierdoor steviger in je schoenen en het beschermt je tegen stress, in nauwe samenwerking met  school aan.

Aanbod preventie Volwassenen

KOPP/KVO voor kinderen van ouders met psychische en/ of verslavings problemen

Volwassenengroep (vanaf 18 jaar)

De volwassenen praten in 8 bijeenkomsten over wat het betekent om kind van een ouder met psychische problemen of verslaving te zijn. Ze krijgen steun en voorlichting en leren hoe ze hun eigen leven verder kunnen sturen.

Oudercursus

Voor volwassenen met psychische problemen en hun partners. De deelnemers leren in 8 bijeenkomsten opvoedingsvaardigheden zoals complimenten geven, grenzen stellen, gedrag negeren, straffen. Ze kijken video’s van opvoedingssituaties en ze oefenen de vaardigheden thuis met het gezin.

Gezinsinterventie: wat gaat er om in jou?

Voor ouders met psychische problemen die het moeilijk vinden om met hun kinderen te praten. Tenminste één van de kinderen is tussen de 4 en 12 jaar. Een begeleider praat thuis 6 á 8 keer met de ouder(s) of het hele gezin. Hij/ zij legt uit hoe de kinderen weerbaarder kunnen worden.

Gastles bijzonder gedrag

De meeste mensen met bijzonder gedrag zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Wat gaat er achter deze term schuil? En hoe handel je als je (in je werk) te maken krijgt met iemand die bijzonder gedrag vertoont?

Het doel van deze gastles:
– Informatie verstrekken over psychische problemen en verslavingen, mogelijke oorzaken en mogelijke gevolgen
– U voldoende vertrouwen te geven om het contact aan te gaan met mensen die bijzonder gedrag laten zien waardoor u vaardigheden kunt ontwikkelen om goed op dit gedrag in te kunnen spelen.
– Het stigma bestrijden.

We hechten veel waarde aan het samenwerken met ervaringsdeskundigen die tijdens de gastles praten over hun ervaringen

Psychische problemen in de familie

U bent ouder, partner, familielid of vriend van iemand met psychische problemen. Dit is ingrijpend voor de betrokkene zelf maar zeker ook voor u en andere mensen in hun directe omgeving. In de cursus ‘Psychische problemen in uw omgeving’ krijgt u handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.

De cursus is niet stoornis specifiek. Dit betekent dat naastbetrokkenen van mensen met diverse psychische klachten bij elkaar in één groep zitten. U bent ook welkom als u naaste bent van iemand met verslavingsproblematiek. Het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten neemt een belangrijke plaats in.

De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers en wordt begeleid door preventiewerkers van Emergis preventie.

Rouw na suïcide

U bent volwassene en u heeft langer dan zes maanden geleden een dierbare verloren door zelfdoding.

‘Hoe verder?  is een ondersteuningsgroep voor nabestaanden die u helpt het doorlopen van uw rouwproces te bevorderen. U leert hoe u om kunt gaan met reacties van uw omgeving, hoe u om kunt gaan met gevoelens van twijfel, verslagenheid en machteloosheid, hoe u de draad weer (langzaam) op kunt pakken. Tevens wordt u geïnformeerd over mogelijke oorzaken van zelfdoding en hulpverleningsmogelijkheden. Door de uitwisseling met lotgenoten vindt u en geeft u steun en begrip.  Er zijn 6 tot 8   bijeenkomsten

Jaarlijkse Wandeling Rouw na suïcide

Voor nabestaanden, vrienden en naastbetrokkenen van mensen die door zelfdoding om het leven zijn gekomen. Nabestaanden na zelfdoding komen onverwachts en vaak plotseling in een rouwproces terecht. Het oppakken van de dagelijkse routine, nieuwe contacten en het leren leven zonder de dierbare zijn grote uitdagingen. Het is dan ook belangrijk om zo veel mogelijk steun aan te bieden.

Tijdens de wandeling  wordt er gepraat, gezwegen, gelachen en getroost. Er  wordt een gedicht voorgedragen en een moment van stilte in acht genomen op een mooie plek.. Kinderen kunnen aan de slag om een blijvende herinnering te maken. Bij minder mooi weer wordt gezorgd voor een alternatieve, waardevolle invulling van het programma.