Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een scheiding gevolgen kan hebben voor kinderen. Alles wat veilig en  gewoon was, lijkt te verdwijnen. Vaak moet het kind verhuizen en wennen aan de afwezigheid van één van de  ouders. Een scheiding is een aangrijpende en angstige periode waarin veel kinderen gevoelens van verlies kunnen ervaren. Steun, herkenning en erkenning vanuit de omgeving zijn dan onmisbaar. Een doe-praat-groep rondom  echtscheiding kan zeer helpend zijn voor het kind.

Jij bent niet de enige!

Welkom op de pagina over echtscheiding

Ons aanbod omtrent echtscheiding bestaat uit:

Stoere schildpadden (4-6 jaar)

Stoere schildpadden is een preventieve groepstraining voor kleuters (kinderen van vier tot zes jaar) van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding, en richt zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen. Stoere schildpadden bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier. In een Stoere Schildpadden groep zitten maximaal zes kinderen en de groep komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en betrokken tijdens de intake, met een ouderbijeenkomst en bij de eindevaluatie.

Dappere dino’s (6-8 jaar)

Dappere dino’s is een preventieve groepstraining voor kinderen in groep 3 & 4 (zes tot acht jaar) van het  basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Dappere dino’s bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten van drie kwartier. Een Dappere dino’s groep bestaat uit maximaal zeven kinderen en komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en betrokken tijdens de intake, met een ouderbijeenkomst en bij de eindevaluatie.

Kind en echtscheiding (8-12 jaar)

Kind en echtscheiding is een preventieve groepstraining voor kinderen van acht tot twaalf jaar met gescheiden ouders. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de kinderen hun verhaal kwijt en worden er vaardigheden aangeleerd om de lastige situatie waarin ze zich bevinden beter te kunnen hanteren. De behoeften van het kind staan  daarin centraal. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van één uur en een kwartier. De groep bestaat meestal uit zes tot tien deelnemers. Ouders worden geïnformeerd en betrokken tijdens de intake, met een ouderbijeenkomst en bij de eindevaluatie.

Jongeren en echtscheiding (12-18 jaar)

De jongerengroep is een preventieve groepstraining, bedoeld voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.  Jongeren kunnen hun ervaringen, emoties en gedachten rondom de scheiding delen. Ook krijgen zij handvatten  aangereikt om hier mee  om te gaan. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep bestaat meestal uit zes tot tien deelnemers. Ouders worden geïnformeerd en betrokken in een  kennismakingsgesprek, een ouderbijeenkomst en de eindevaluatie. In de jongerengroep is ouderbetrokkenheid wel afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en zijn of haar wensen hierin.

Individuele interventie

Wanneer een kind niet kan deelnemen aan één van de groepstrainingen, kunnen we eventueel een aantal keren individueel ondersteunen of verwijzen naar een andere instantie.

Planning

Oosterschelde regio: start 27-02-2024

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Emergis preventie, telefoonnummer
0113 26 71 43 of mailadres info@emergispreventie.nl.

Direct aanmelden kan via het onderstaande aanmeldformulier.

Ik wil mij aanmelden voor deze training.