Wat zijn drugs?

Drugs is een verzamelnaam voor stoffen die invloed hebben op je hersenen. Mensen gebruiken drugs voor hun plezier – het is een genotmiddel -, om zich beter te voelen of om in een roes te komen.

Wat doet drugs met je?

Drugs kunnen allerlei verschillende effecten hebben. Welke invloed ze hebben, kan je indelen in drie soorten, namelijk:

 1. Stimulerende middelen. Hierbij krijg je als gebruiker een energiek gevoel; je voelt jezelf opgepept en druk. Vaak voel je jezelf ook meer zelfverzekerd. Lichamelijk gebeurt er het volgende; je ademhaling, hartslag, spierspanning én bloeddruk gaan omhoog. Deze groep middelen heten ook wel ‘uppers’. Een voorbeeld is speed.
 2. Verdovende middelen. Hierbij krijg je als gebruiker een verdoofd, roesachtig of ontspannen gevoel. Ze werken kalmerend. Lichamelijk gebeurt er het volgende; je ademhaling, hartslag en spierspanning worden lager. Deze groep middelen heten ook wel ‘downers’. Een voorbeeld is cannabis of alcohol.
 3. Bewustzijns-veranderende middelen. Hierbij kan wat je ziet, hoort, ruikt en voelt veranderen. Je ziet de wereld anders dan je normaal doet. Deze groep middelen heten ook wel ‘trippers’ of ‘tripmiddelen’. Een voorbeeld is LSD.

Verder hangen de effecten altijd af van onderstaande factoren. Hierdoor kan je de effecten nooit helemaal voorspellen.

 • De drug: Hoeveel neem je in? Welke drug? Op welke manier (bv. roken, slikken, snuiven)?
 • De persoon: Hoe zit jij er zelf bij? Ben je moe? Ben je gezond of ziek? Ben je ontspannen of juist gestrest?
 • De setting: Hoe is de omgeving? Is het warm of koud? Is het druk? Is het vertrouwd?

zijn drugs verslavend?

Aan elke drugs kán je verslaafd raken. Dit hangt van veel verschillende zaken af, zo is bijvoorbeeld de ene stof verslavender dan de andere. Ook spelen veel andere zaken een rol, zoals omgeving; persoonlijkheid; intelligentie; gevoeligheid – dit is het geval bij iedere verslaving. Bij drugsverslaving kan je niet zonder de drugs. Je verliest de controle over je gedrag. Je moet drugs gebruiken om jezelf goed te voelen en om normaal te kunnen functioneren.

Welke drugs zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten drugs. De meest gebruikte staan hieronder omschreven.

Alcohol

Ja, ook alcohol is een drugs! Alcohol (ethanol) is een natuurlijke stof die ontstaat bij het gisten van druiven of gerst. Alcohol is een verdovend stof en beïnvloedt dus ons bewustzijn. Hierdoor kan je gedrag en je stemming veranderen. Risico’s van alcohol op korte termijn zijn black-outs, alcoholvergiftiging, misselijkheid en roekeloos gedrag. Risico’s op lange termijn zijn leverschade, geheugenstoornissen, verslaving en een verhoogde kans op diverse hartaandoeningen en soorten kanker.

xtc

XTC komt het meest voor in pilvorm, deze zijn in vele verschillende kleuren en vormen verkrijgbaar. Een logo erop wil nog niet zeggen dat het om XTC gaat. XTC kan ook een kristalachtig poeder zijn. Varianten van XTC zijn MDEA en MDA. XTC werkt op de waarneming. Het versterkt het gevoel van intimiteit met anderen. Het geeft een zorgeloos en ontspannen gevoel. XTC heeft ook een oppeppend effect. MDA werkt meer op de waarneming en MDEA werkt meer oppeppend. De risico’s van het gebruik van XTC zijn uitdroging en oververhitting, uitputting, depressiviteit, aantasting van geheugen en concentratie.

Amfetamine of speed

Amfetamine is een oppeppend middel in poedervorm of pil. De concentratie wordt sterker en slaap en moeheid worden er mee onderdrukt. De risico’s van het gebruik van amfetamine of speed kunnen zijn: angst, achterdocht, wanen, agressie, zelfoverschatting, jeuk (gevoel van beestjes onder de huid), afname eetlust en uitputting, tandenknarsen en stram gevoel in de kaak (kaakklem), hartkloppingen en oververhitting.

cocaïne

Cocaïne is een wit, kristalachtig poeder. De zogenaamde basecoke is een wit of geel brokje. Cocaïne is een oppeppende drug. Het geeft een zelfverzekerd, opgewekt en energiek gevoel. Je voelt je minder vermoeid en hebt minder eetlust. De risico’s van het gebruik van cocaïne zijn hartkloppingen, verwardheid, depressie en achterdocht. Bij vaak gebruiken: gewichtsverlies, angst, agressie en uitputting. Bij snuiven van cocaïne: ontsteking neusslijmvlies,  bloedneus en chronische verkoudheid.

ghb

GHB is een kleur- en geurloze vloeistof met zoutige smaak. Het werkt verdovend, ontspannend, ontremmend en seksueel stimulerend. De risico’s van het gebruik van GHB zijn black-out (tijdelijk geheugenverlies), ademstilstand, misselijkheid en duizeligheid. Bij te hoge dosering: bewusteloosheid.

cannabis; hasj en wiet

Cannabis is de verzamelnaam van hasj en wiet. Hasj is een bruine, kleverige plak (of reepje). Wiet is bruin/groen gedroogd plantmateriaal. Cannabis werkt op de waarneming. Het geeft een ontspannende werking en versterkt gevoelens (zowel het negatieve als positieve gevoel). De risico’s van het gebruik van cannabis zijn vermindering concentratie- en reactievermogen, schade aan luchtwegen (onder andere door hoog teergehalte), negatieve, psychische gevolgen voor mensen die daarvoor gevoelig zijn (psychose), kans op overdosering bij eten van bijvoorbeeld spacecake. Bij hoge dosering: hallucinaties, angst, en paniek (flippen).

heroïne

Heroïne is een bruin of wit poeder of geelbruine brokjes. Heroïne werkt verdovend en pijnstillend. Angst en negatieve gevoelens worden minder gevoeld. Met name bij spuiten geeft het een snel en sterk gevoel van geluk (flash). De risico’s van het gebruik van heroïne zijn psychische gevoelloosheid, depressie, verstopping en impotentie, ondervoeding en verwaarlozing, infecties zoals hepatitis en HIV of aids.

lsd

LSD is verkrijgbaar als een papieren zegeltje met een logo waarop vloeibare LSD is gedruppeld. Dit heet een papertrip. Het kan ook een klein pilletje zijn: de microdot of micatip. LSD is een tripmiddel en werkt op de waarneming. Het versterkt bestaande gevoelens, geeft visuele hallucinaties. Het geeft een verandering in beleving van tijd en ruimte. De risico’s van het gebruik van LSD zijn: angst, flashbacks, paniek bij te sterke trip (flippen), psychose als je daar gevoelig voor bent.

methadon

Methadon is een synthetische vervanging van heroïne en is verkrijgbaar in vloeibare vorm of een pil. Het is een verdovend en pijnstillend middel. Je voelt je ontspannen. Het verschil met heroïne is dat je geen flash ervaart bij methadon. De risico’s van het gebruik van methadon zijn depressie, jeuk, zweten, verstopping en emotionele vervlakking.

paddo’s en truffels

Paddo’s zijn verse of gedroogde paddenstoelen. Truffels zijn knolletjes. Beiden werken op de waarneming. Er is een verandering in de ervaring van tijd en ruimte. Soms gaan mensen bij gebruik dingen zien die er niet zijn. De risico’s van het gebruik van paddo’s en truffels zijn paniek (flippen), angst en verwarring (bad trip). Er kan een psychose ontstaan als je daar gevoelig voor bent.

Ketamine

Ketamine wordt gebruikt als pijnstiller en als narcosemiddel bij operaties. Als drugs is het een tripmiddel en meestal verkrijgbaar als wit poeder wat gesnoven wordt. Het is een dissociatief tripmiddel, dit betekent dat bij gebruik lichaam en geest gescheiden worden. Bij een lage dosering zijn effecten dromerigheid en zweverigheid wat lijkt op een alcoholroes. Bij hoge dosering zijn effecten meer dissociatief, zoals het gevoel dat je geest en lichaam gescheiden zijn, dat je ledematen niet meer bij je lichaam horen of dat je lijkt op te lossen in de omgeving. Risico’s van ketamine zijn bad trip, angstgevoelens, geheugenproblemen, misselijkheid, braken en psychose.

lachgas

Lachgas (di-stikstofmonoxyde) is een zoetruikend, kleurloos gas dat vroeger als narcosemiddel werd gebruikt. Tegenwoordig wordt het vooral gebruikt in de voedingsindustrie, bijvoorbeeld in gaspatronen voor slagroomspuiten. Als drugs wordt de lachgas in een ballon gedaan en de gebruiker ademt dit vervolgens in. Dit zorgt voor een korte, sterke roes waarbij je het gevoel hebt bewusteloos te raken. De risico’s van gebruik zijn verslaving, hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, flauwvallen en concentratiestoornissen – dit is het gevolg van zuurstoftekort in de hersenen. Ook breekt het vitamine B12 af, hierdoor kun je op langer termijn last krijgen van tintelingen in de ledematen. Bij veelvuldig gebruik ook mogelijk kans op een dwarslaesie.

2-CB

2-CB is geurloos en te verkrijgen als pil, poeder of capsule. Als pil komt het middel het meest voor; vaak zijn ze iets kleiner dan een XTC-pil en ze komen voor in allerlei kleuren en vormen. 2-CB is een tripmiddel, je waarneming verandert: je kan tijd, ruimte en zicht anders ervaren. De stemming wordt opgewekt en energiek. De sterkte van pillen kan variëren, en daarmee de heftigheid van de trip dus ook. De risico’s van 2-CB zijn misselijkheid, bad trip, gespannen gevoel, heftige emoties en gevaarlijke verandering van lichaamstemperatuur.

4-FA

4-FA is een wit poeder die vaak als pil wordt verkocht. Het wordt ook weleens 4-FMP genoemd. Gebruikers worden opgewekt, energiek en praterig. De risico’s van 4-FA zijn misselijkheid, angstgevoelens, hoofdpijn, oververhitting, hoge bloeddruk met soms een hersenbloeding als gevolg. Ook is er bij 4-FA een verhoogde kans op het houden van klachten op lange termijn zoals somberheid en/of angstgevoelens.

NPS – een Nieuwe Psychoactieve Stof

Ook wel designer drugs of research chemicals genoemd. Voorbeelden zijn 2C-I, 4-FA (4-FMP), Benzo Fury (6-APB), mefedron (4-MMC, miauw miauw; ENG: mephedrone), 3-MMC en methoxetamine (MXE). NPS-en worden ook gemaakt om de wet te ontduiken. Ontwerpers kunnen de moleculaire structuur van een bestaande drug iets aanpassen en zo een nieuwe stof maken, die een vergelijkbaar effect geeft als een bestaande illegale drugs als speed, maar nog niet op de Opiumwet staat. Productie en handel van dat nieuwe middel zijn dan (nog) niet verboden en zo kan er wel veel geld mee verdiend worden. NPS worden vaak verkocht met het label ‘not for human consumption’. De verkoper biedt het dan niet aan als ‘drug’ en overtreedt zo niet de Warenwet.

Wet- en regelgeving

In Nederland is het niet verboden om drugs te gebruiken, wat eigenlijk best opvallend is. Wél is het verboden om in drugs te handelen, drugs te maken of drugs bij je te dragen.
Er zijn drie wetten die iets zeggen over drugs, namelijk:

De Opiumwet. Deze wet splitst drugs op in harddrugs (lijst I) en softdrugs (lijst II). Volgens de wet is harddrugs de drugs waarbij het risico voor de gezondheid erg groot zijn. Voorbeelden zijn cocaïne en XTC. Voorbeelden van softdrugs zijn cannabis en truffels.

De wet op Geneesmiddelen. Sommige drugs zijn eigenlijk geneesmiddelen (maar worden toch als drugs gebruikt). Hierover gaat deze wet. Een voorbeeld is ketamine. Dat wordt als pijnstiller gebruikt, en ook als drugs op feestjes. De geneesmiddelen onder deze wet mogen alleen met een vergunning gemaakt en/of verkocht worden. Zo mogen dokters deze middelen voorschrijven en patiënten deze gebruiken.

De Warenwet. Deze wet gaat over eten & drinken. Waarom staat hij dan in deze lijst? Omdat sommige middelen worden gebruikt of kunnen werken als een drugs. Denk aan lachgas. Dit wordt vooral gebruikt voor slagroomspuiten, dit zorgt voor de druk.
Ook gebruiken sommige mensen dit als drugs om een roes van te krijgen.

In Nederland is het niet toegestaan om onder invloed van drugs deel te nemen aan het verkeer.

Dit geldt voor alle soorten drugs, inclusief cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy en andere psychoactieve stoffen.

Er gelden geen hoeveelheden waarbinnen drugsgebruik wel is toegestaan. De politie kan bij een vermoeden van drugsgebruik een speekseltest afnemen om te bepalen of er sprake is van drugsgebruik. Als deze test positief is, kan de politie een bloedtest afnemen om het precieze gehalte van de drugs in het bloed te bepalen.

Als het bloedonderzoek uitwijst dat er sprake is van drugsgebruik, dan kan dit leiden tot een boete, een rijontzegging en zelfs een gevangenisstraf. Het is dus belangrijk om altijd nuchter achter het stuur te stappen.

Feiten, fabels en weetjes

 • Fabel

 • Je wordt altijd kalm en ontspannen van blowen. Dit is een fabel. Blowen (het gebruik van cannabis) versterkt je gevoel op dat moment. Als je jezelf gestrest voelt, kan dat dus ook erger worden.
 • Feit

 • Alcohol is ook een drugs. Dat lijkt raar, omdat alcohol legaal is in Nederland.
  Toch is het een drugs; het is een stof die invloed heeft op de werking van je hersenen.
 • Weetje

 • Alcohol kan schade aanrichten aan de hersenen. Je hersenen zijn pas volgroied rond je 24e levensjaar.  Voor die tijd zijn je hersenen extra kwetsbaar!

laat je drugs testen!!!

VEILIG GEBRUIK VAN DRUGS BESTAAT NIET!

Er is altijd een risico aan drugsgebruik.
Wil je geen risico lopen, dan moet je niet gebruiken.

Wil je toch gebruiken, informeer jezelf ALTIJD over de risico’s en werking van de drugs die je zou willen proberen.

In Nederland hebben we DIMS (Drugs Informatie en Monitoring Systeem); de zogenoemde testlocaties waar jij je drugs kan laten testen. Zo kom je erachter wat de samenstelling van je drugs is en welke risico’s je hierbij loopt.

 

testservice goes

Het gebruik van XTC en andere drugs is nooit zonder risico, je weet nooit precies welke stof(fen) er inzitten en hoeveel. Om de risico’s van drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken, kun je jouw drugs laten testen. Dit kan voorkomen dat je zonder het te weten een andere, mogelijk veel gevaarlijkere stof neemt of een veel grotere dosis binnen krijgt dan je verwacht.

Maar ook als uit de test van bijvoorbeeld een pil blijkt dat het om alleen XTC (MDMA) gaat, loop je risico’s. Als je geen risico’s wilt lopen, moet je niet gebruiken.

Testservice Goes is elke donderdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur geopend.
Je kunt zonder afspraak binnen lopen.

Locatie: Kloetingseweg 45 te Goes

Elke donderdag kun je tussen 18.00 uur en 20.00 uur kun je bellen voor de uitslag: 06-50035668

anoniem

We vragen geen naam of legitimatie. Als je pil, poeder of andersoortige drug naar het lab is gegaan voor analyse, krijg je een samplenummer mee, waarmee kun je na een week  de uitslag van de test op vragen. Dit is dus niet gekoppeld aan een naam of telefoonnummer.