Emergis preventie ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of een verslaving. Het preventieteam geeft verschillende trainingen, cursussen en voorlichtingsactiviteiten en biedt deskundigheidsbevordering, consultatie én advies aan professionals.

Emergis preventie werkt nauw samen met anderen. Het is immers vaak de huisarts, leerkracht of maatschappelijk werker die dreigende psychische en/of verslavingsproblematiek bij een kind, jongere, volwassene of oudere signaleert. Juist met hen maar zeker ook met andere maatschappelijke welzijns- en gezondheidsinstanties en gemeenten onderhoudt Emergis preventie goede contacten.

Emergis preventie bestaat uit 3 takken; Emergis preventie (GGZ preventie), 1NUL1 (verslavingspreventie) en Kwetsbaar Online (mediawijsheid, gamen en schermgebruik).