Social media

Social media is een vanzelfsprekend iets, het is leuk, leerzaam en snel! Je haalt er informatie over de laatste mode en je idolen. Je hebt contact met vrienden, ouders, docenten, sportvriendjes en onbekenden. Het is een ware een ontmoetingsplek. Dat is erg gemakkelijk en leuk. Soms brengt dat ook risico’s met zich mee. Grenzen zijn niet altijd even duidelijk. Soms ontstaan er ruzies of wordt iemand gepest, soms zelfs ook bedreigd of er is sprake van intimidatie. Persoonlijke informatie wordt soms makkelijk gedeeld. En soms geeft iemand zich letterlijk bloot… voor de cam.

Ontwikkelingen op computergebied gaan razendsnel, zo ook als we het hebben over social media. Dagelijks zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen binnen social media, internet en apps. Wat ons betreft blijft er één regel van alle tijd:

doe online nooit wat je offline ook niet doet!

gevolgen online gedrag

Cyberpesten, sexting, grooming en gameverslaving kunnen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Denk aan een negatief zelfbeeld, angst, gevoelens van schaamte en eenzaamheid, verslechtering van de schoolprestaties, in aanraking komen met politie, psycho-somatische klachten en ernstige psychische problemen. Ook op latere leeftijd kunnen de slachtoffers de negatieve gevolgen nog ervaren. Ouders, professionals maar ook jongeren zelf worstelen hiermee.

kwetsbaar online

Kwetsbaar Online maakt zich hard voor de online veiligheid van alle jongeren in Zeeland en stelt zich tot doel de bewustwording en deskundigheid van de Zeeuwse bevolking voor wat betreft zowel de positieve kanten van social media alsook de risico’s die media met zich meebrengt.

Het betreft een (collectief) preventieve benadering met als doel kinderen / jongeren en hun ouders / opvoeders, professionals binnen zorg, onderwijs en kinderopvang, bewust te maken van hun online (voorbeeld)gedrag en daarmee tevens de consequenties voor zichzelf en anderen.

Meer info over het project Kwetsbaar Online, de risico’s van social media en tips voor veilig gebruik vind je hier.

Socialbesitas

Socialbesitas is het verschijnsel dat jongeren continu bezig zijn met informatie afkomstig van sociale media,
het is een verslaving aan het gebruik van deze media.

Het woord ‘socialbesitas’ is een samenvoeging van de woorden ‘social’ en ‘obesitas’. De betekenis van socialbesitas komt hiermee neer op een online vraatzucht, naar informatie via sociale media. De term heeft betrekking op jongeren van 12 tot en met 28 jaar, die continu de druk voelen om altijd en overal met vrienden in contact te staan via sociale media.

Of er echt sprake is van verslaving, hangt af van de mate waarin iemands persoonlijk leven eronder lijdt. Vooral jongeren met een laag zelfbeeld zijn gevoelig voor een verslaving aan sociale media.